Колектив школе

Category: Uncategorised Last Updated on Friday, 20 April 2018 Published on Thursday, 12 March 2015 Written by Super User

 Директор школе

ДРАГИЦА СИМОВИЋ                          

 

  

          ПРЕЗИМЕ И ИМЕ              ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ          РАДНО МЕСТО                             

        Арсовић Драгица                            VII                              наставник

        Бабић Љиљана                                VII                              библиотекар

        Бандукић Слободанка                    VI                                наставник

        Белић Ивана                                    VI                                наставник

        Бишевац Александар                     VI                                наставник

        Боровић Душица                             VII                              наставник

        Бошковић Тања                              VII                              секретар

        Брајовић Славица                          VII                              наставник

        Черкез Маријана                            VII                              наставник

        Чикириз Ненад                               IV                                домар

        Чворовић Биљана                          IV                                лаборант

        Ћировић Биљана                            VII                              наставник

        Ћосић Радмила                                VII                              наставник

         Денић Горан                                    IV                                лаборант

         Гавриловић Оливера                     VII                              наставник

         Гемаљевић Драгица                       VII                              наставник

         Глишовић Горан                             VII                              наставник

         Гобељић Милосава                        VII                              наставник

         Грујовић Славица                          VII                              наставник

         Гутић Првославка                          IV                                лаборант

         Ичелић Катарина                            VI                                наставник

         Јевтовић Мирјана                           VII                              наставник

         Ђуровић Јелена                               VII                              наставник

         Јовановић Оливера                        VII                              наставник

         Ковачевић Александра                  VII                              наставник

         Ковачевић Драган                          VII                              наставник

         Ковачевић Радмило                       VI                                наставник

         Ковачевић Весна                             IV                               административни радник

        Крстић  Снежана                              I                                 помоћни радник

        Кувељић Весна                                VII                              педагог

        Мајсторовић Владимир                 VII                              наставник

        Максимовић Станислава              VII                              наставник

        Шоботовић Слађана                       VII                              наставник

        Маричић Љиљана                          VII                              наставник

        Марјановић Тања                           VII                              наставник

        Марковић Александра                   I                                  помоћни радник

        Марковић Гордана                        VII                                наставник

        Марковић Светлана                       VI                                шеф рачуноводства

        Матијевић Сања                             I                                   помоћни радник

        Матовић Љубиша                           VI                                наставник

        Мићовић Александра                     VII                              наставник

        Милорадовић Данка                       VII                              наставник

        Минић Соња                                    VII                             наставник

        Недељковић Бојан                          VII                              наставник

        Нешовић Весна                                VII                              организ. практ. наставе

        Пантелић - Терзић Душанка         VII                             наставник

        Ујевић Ивана                                   VII                              наставник

        Пауновић Слободанка                   IV                                финансијски радник

        Петровић Анета                              VII                              наставник

        Петровић Снежана                        I                                   помоћни радник

        Плазинић Роса                                 I                                  помоћни радник

        Радуловић Нада                               I                                  помоћни радник

        Ранковић Маја                                VII                              наставник

        Речевић Душица                             VII                              наставник

        Ружић Јелена                                   VII                              наставник

        Самочета Борислав                        VI                                наставник

        Селаковић Белушевић Марија    VI                                наставник

        Селаковић Мартиновић Ана        VI                                наставник

        Селаковић Снежана                       VII                              наставник

        Симовић Драгица                           VII                              наставник

        Симовић Тања                                VII                              наставник

        Смиљанић Вера                              VI                                наставник

        Спасојевић Катарина                     VII                              наставник

        Стаматовић Стојадин                    VI                                наставник

        Станишић Биљана                        I                                   помоћни радник

        Стишовић Симонида                     VII                              наставник

        Шишовић  Драган                          VII                              наставник

        Шишовић Слађана                         VII                              наставник

        Топаловић Исидора                        VII                              наставник

        Ујевић Дамир                                  VII                              наставник

        Василијевић Виолета                     VII                              наставник

        Васовић Драгана                             VII                              наставник

        Величковић Весна                          VII                              наставник

        Вићентијевић  Марковић Гордана VII                           наставник

        Вукајловић Бранисав                    VI                                наставник

        Вукајловић Владимир                   III                                магационер

        Затежић Сретен                               VII                              наставник

        Пунишић Момчило                       I                                   помоћни радник

Hits: 11495