Контакт

Category: Uncategorised Last Updated on Tuesday, 17 May 2016 Published on Monday, 23 February 2015 Written by Super User

 

Све информације и контакт на следећим адресама:
Прехрамбено угоститељска школа
Стоје Тошић 23
32000 Чачак

 
директор
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел: 032/334-901

 организатор практичне наставе
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел: 032/334-901

 секретар
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел: 032/330-323

 педагог
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел: 032/334-902

 рачуноводство
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 тел: 032/330-306

 библиотекар

 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

тел: 062/808 - 9001

 

AKTIVI

 

српски језик и књижевност

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 физичко васпитање

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 туризам и угоститељство

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

производња и прерада хране

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 хемија, неметали и графичарство

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 физика, математика и информатика

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 страни језици

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 друштвене науке

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 биологија и географија

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 економска група предмета

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hits: 7479