Математика, информатика, физика, електротехника

Category: Uncategorised Last Updated on Thursday, 26 September 2019 Published on Monday, 23 February 2015 Written by Super User

 

Извештај о раду стручног већa 2017.

     Извештај о раду стручног већа 2018.

     Извештај о раду стручног већа 2019.

     План рада стручног већа 2019/2020.

     Стручне посете - актив

     

1.      Душица Боровић - професор математике

2.      Тања Симовић - професор математике

3.      Јелена Ђуровић - професор математике

4.      Гордана Марковић - професор информатике

5.      Александра Ковачевић - професор информатике

6.      Катарина Спасојевић - професор физике и електротехнике

7.      Виолета Василијевић - професор информатике

Основни задаци актива  су усавршавање наставног кадра и модернизација наставе. Актив редовно разговара о свим проблемима у настави и договара се како да их реши. Организујемо допунску, додатну и припремну наставу. Трудимо се да настава  буде креативна и да буду примери из свакодневног живота. Спајамо теорију и праксу па проблеме са говорног језика представљамо тзв.формулским  језиком.

Актив карактерише међусобно уважавање, толеранција и транспарентност.

Учествујемо у свим културним и јавним дешавањима и школским такмичењима, пружајући техничку подршку.

Председник Стручног већа математике, информатике,

физике и електротехнике,

 Јелена Ђуровић

 

 

 

Hits: 3723