Рад тимова

Category: Uncategorised Last Updated on Friday, 12 July 2019 Published on Monday, 23 February 2015 Written by Super User

РАД ТИМОВА

Сви тимови су у претходној школској години у потпуности реализовали планове.

Тим за самовредновање урадио је презентацију која је у посебном прилогу.

Тим за културну и јавну делатност школе спроводио је своје активности континуирано и укључио чланове скоро свих Стручних већа- рад Тима је видљив кроз све напред наведене активности.

Тим за инклузивно образовање је током читаве школске године спроводио активности у оквиру :

-          Анализе актуелне школске ситуације, идентификације деце са потешкоћама и потребе за додатном подршком

-          Пружање помоћи наставницима у изради индивидуализованих планова рада и писању педагошких профила

-          Пружању додатне подршке ученицима којима је то било потребно

-          Пружање подршке родитељима ових ученика

-          Планирање и похађање стручног усавршавања наставника и стручних сарадника у циљу јачања њихових компетенција

-          Рад на пословима везаним за поделу одељења првог разреда кувар/ посластичар на два дела због великог броја ученика који захтевају додатну образовну, психолошку или социјалну подршку

Тим за борбу против насиља је решавао конкретне ситуације користећи упутства наведена у Протоколу за поступање. Такође, уредно је вођена документација о насталим дешавањима , интервенције које су предузете и праћени су ефекти истих.

Осим интервентне улоге велики број активности се односио на превентивно деловање и бољу информисаност ученика, запослених и родитеља у вези са процедурама и надлежностима у случају насиља у школи.

У  оквиру рада Ученичког парламента стављали смо акценат на вршњачкој едукацији и организовали едукативне радионице развијања комуникативних способности и ненасилног решавања сукоба. У сарадњи са Школском управом организован је и стручни скуп- Превенције дигиталног насиља.

У оквиру  овог извештаја налази се презентација активноси као што је трибина у вези са борбом против наркоманије и секти – Црно-бели свет. Тим за борбу против насиља сарађивао је са свим релевантним установама а нарочито са Центром за социјални рад, Школском управом, Полицијском управом и сл.

Hits: 2647