План оцењивања - прво полугодиште

Category: Uncategorised Last Updated on Sunday, 10 November 2019 Published on Saturday, 24 November 2018 Written by Super User

 

ПРВА ГОДИНА

I1 - туристичко-хотелијерски техничар

I2 - техничар за графичку припрему

I3 - прехрамбени техничар

I4 - техничар за заштиту животне средине

I5 - угоститељски техничар

I6 - кувар/посластичар

 

ДРУГА ГОДИНА

 

II1 - туристичко-хотелијерски техничар

II2 - кулинарски техничар

II3 - техничар штампе

II4 - техничар за заштиту животне средине

II5 - прехрамбени техничар

II6 - конобар/посластичар

II7 - пекар/месар

 

ТРЕЋА ГОДИНА

 

III1 - туристички техничар

III2 - техничар за заштиту животне средине

III3 - кувар

III4 - техничар за графичку припрему

III5 - угоститељски техничар

III6 - пекар/месар

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА

 

IV1 - туристички техничар

IV2 - кулинарски техничар

IV3 - техничар за заштиту животне средине

IV4 - техничар графичке дораде

IV5 - прехрамбени техничар

 

 

 

 

Hits: 1141