О Прехрамбено - угоститељској школи...

Године 2002. у јуну после пријемног испита, 207 ученика уписано је у школе изван Моравичког округа, што је изазвало протест родитеља у јуну и септембру. Самоорганизован ФОРУМ родитеља захтевао је да се ученици врате у Моравички округ. Представници локалне самоуправе дошли су до идеје да се оснује шеста школа. Актив директора средњих школа подржао је ту идеју... опширније...


По пројекту Душана Вуловића, почиње изградња школе 2005. године. Средства за изградњу обезбедили су Општина Чачак и Министарство образовања Владе Србије.

Школски простор

Зграда садржи 14 класичних учионица, 4 информатичка кабинета опремљена рачунарима новијег типа, кабинет за физичку хемију, графичко обликовање, високу штампу и равну штампу, 3 специјализована кабинета за прехрамбену технологију, кабинет за машине и апарате, лабораторију за хемију, фоно лабораторију, спортску дворану, ђачки ресторан, кабинет за услуживање, библиотеку, медијатеку, стоматолошку ординацију, радионице за реализацију практичне наставе.

Школско двориште обухвата површину од 1,18 хектара. Услови у школи су веома стимулишући и пријатни за рад, док школа из дана у дан тежи ка напретку и унапређењу образовања.

Актуелно...

Category: Blog Published on Monday, 23 February 2015 Written by Super User

Полазак у средњу школу представља битну фазу у одрастању сваке младе особе - треба се прилагодити стручном градиву, непознатим наставницима и истовремено развијати нова пријатељства и то све у тренутку када се на телесном, сазнајном и емотивном плану догађају бурне промене. У складу са развојним циљевима адолесценције, то је раздобље повећане самосталности и одговорности. Као и у раздобљу основне школе, могуће је да ће се дете морати суочити са неким животним потешкоћама, ситуацијама, које га муче и осећајима тешкоће и несналажења. У том случају увек се за разговор и подршку могу обратити својим пријатељима, родитељима, наставницима, школском психологу.

__________________________________________________________________ 

 

Како функционише наша школа:

Комуникација је основ међуљудских односа, па и односа на релацији родитељ – школа. Начин на који се она одвија најчешће дефинише и однос родитеља према колективу школе, што се рефлектује и на однос детета према наставнику, па и према школи уопште. Стога и родитељи и запослени у школама у међусобној комуникацији морају бити свесни значаја успешне комуникације и развијања добрих међусобних односа, јер је то превасходно у интересу деце и њиховог правилног социјалног развоја.

 

 ДОБРО ДОШЛИ!

_________________________________________________________________

 

Hits: 24216