Пројекат:  Укључивање школских библиотека у Србији у COBISS.SR sistem 

   

  У новембру 2021. године директорки Прехрамбено угоститељске школе мр Драгици Симовић обратила се Дубравка Илић, руководилац Матичне службе Градске библиотеке ,,Владислав Петковић Дис“ Чачак да се школска библиотека, јер задовољава све критеријуме, укључи у међународни пројекат под називом: Укључивање школских библиотека у Србији у COBISS.SR sistem.

   Руководилац Матичне службе, Дубравка Илић, убрзо је започела са укључивањем и радом  школских библиотекара Моравичког округа у програм COBISS, по основу сарадње установе ИЗУМ из Марибора, ВБС Центра НБС и Градске библиотеке Чачак. Школским библиотекама, као и другим елементима матичности, Матична служба се бави остварујући функцију матичности која јој је поверена на основу члана 22 Закона о библиотечко-информационој делатности (Сл. гласник РС 52/2011) и одговарајућих подзаконских аката донетих на основу актуелног Закона.

У пројекат се укључило укупно осам школа у Србији.

Програм COBISS3 је електронски библиотечко-инфармациони систем са узајамном каталогизацијом који је поклонио Институт информацијских знаности Марибор (ИЗУМ) школској библиотеци Прехрамбено угоститељске школе у Чачку.

Обуку, дипломираног библиотекара Љиљане Бабић са положеним испитом за лиценцу, за коришћење програма вршила је Народна библиотека Србије у четвородневном периоду од 14. до 17. децембра 2021. године.

У том периоду од 9 до 15 часова одржан је онлајн курс преко платформе Zoom.

  1. Школске библиотеке – преузимање записа и фонд (14. до 16.12.2021. г.) 2.   Школске библиотеке – позајмица (17.12.2021. г.) 

   Састанак директора свих школа на ком је присуствовала и мр Драгица Симовић и школских библиотекара Моравичког округа укључених у овај програм одржан је 3. марта 2022. године у Матичној библиотеци после обуке за рад у програму, а водили су га начелница Школске управе Слађана Парезановић, директор Градске библиотеке Богдан Трифуновић и библиотекари Матичне службе Дубравка Илић и Владимир Симић на ком су договорене и остале појединости. 

Унос библиотечког фонда у Прехрамбено угоститељској школи користећи програм почео је после 15. септембра 2022. године када је Школски одбор решењем број 760/10 одобрио расходоваље одређене библиотечке грађе после завршене редовне ревизије коју је урадила именована одређеним решењем комисија од стране директора школе. 

Унос грађе се успешно реализује, после чега ће се применити позајмица грађе у истом програму.

Библиотекар: Љиљана Бабић

Директор школе: мр Драгица Симовић