Пројекат: Укључивање школских библиотека у Србији у COBISS.SR sistem

 

   У новембру 2021. године директорки Прехрамбено угоститељске школе мр Драгици Симовић обратила се Дубравка Илић координатор за библиотеке основних и средњих школа Моравичког округа са предлогом из Градске библиотеке ,,Владислав Петковић Дис“ да се школска библиотека, јер задовољава све критеријуме, укључи у међународни пројекат под називом: Укључивање школских библиотека у Србији у COBISS.SR sistem.

У пројекат се укључило укупно осам школа у Србији.

Програм COBISS3 је електронски библиотечко-инфармациони систем са узајамном каталогизацијом који је поклонио Институт информацијских знаности у Марибору (ИЗУМ) школскојбиблиотеци ПУ школе у Чачку.

Обуку, дипломираног библиотекара Љиљане Бабић са положеним испитом за лиценцу, за коришћење овог свеобухватног програма вршила је Народна библиотека Србије у четвородневном периоду од 14. до 17. децембра 2021. године.

У том периоду од 9 до 15 часова одржан је онлајн курс преко платформе Zoom.

  1. Школске библиотеке – преузимање записа и фонд(14. до 16.12.2021. г.) 2.     Школске библиотеке – позајмица (17.12.2021. г.) 

   Састанак директора свих школа на ком је присуствовала и мр Драгица Симовић и школских библиотекара Моравичког округа укључених у овај програм одржан је 3. марта 2022. године у Градској библиотеци после обуке за рад у програму, а водили су га начелница Школске управе Слађана Парезановић, директор ГБ Богдан Трифуновић и координатори Дубравка Илић и Владимир Симић на ком су договорене и остале појединости.

   Унос библиотечког фонда користећи програм почео је после 15. септембра 2022. године када је Школски одбор решењем број 760/10 одобрио расходоваље одређене библиотечке грађе после завршене редовне ревизије.

   Унос грађе се успешно реализује, после чега ће се применити позајмица грађе.

Библиотекар: Љиљана Бабић

Директор школе: мр Драгица Симовић