У ваннаставним активностима, ученици, на принципу самосталног групног рада, употпуњују знање из појединих научних области, развијају интересовања, способности, креативност и социјалне контакте.

 

У школи су планиране су следеће ваннаставне активности уколико епидемиолошка ситуација буде то дозволила:

 

Врста ваннаставне активности

Филолошка секција

Информатичко-графичка секција

Еколошка секција

Прехрамбена секција

Секција Унеско

Музичка секција (Хор, соло певање)

Библиотечка секција

Спортске секције

Планинарство

Креативна радионица (ликовна радионица)

Дизајнерска секција

Фотографска секција

 

Уколико буде  интересовање ученика за горе наведене секције, наставници који воде ваннаставне активности ће сачинити детаљне планове рада до краја септембра и они ће бити саставни део овог Плана рада. За ученике који буду исказали посебно интересовање за поједине наставне области такође ће се организовати ваннаставне активности.