Туристички техничар

Category: Uncategorised Last Updated on Wednesday, 12 July 2017 Published on Monday, 23 February 2015 Written by Super User

Ученици се на овом смеру школују се за послове у туристичким агенцијама и рецепцијама хотела.

Током школовања акценат  је на стручним предметима чије је савладавање неопходно за рад у струци, али и на страним језицима. Ученици изучавају два страна језика и то Енглески језик и Немачкијезик.

Школовање је четворогодишње и по завршеној четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање туристичког техничара.

Полагање матуре је организовано тако да ученици полажу матурски испит из Српског језика и књижевности и Агенцијско-хотелијерског пословања као обавезних предмета и једног наставног предмета по избору (према Правилнику о полагањи матурског испита). По положеној матури, ученици могу наставити своје образовање на неком од факултета или високих школа.

Поред теоријске наставе и часова вежби у Школи, ученици се упућују и на практичну наставу у туристичке агенције и хотеле у Чачку .

Радне компетенције туристичког техничара:

·         Извршава послове у туристичкој агенцији;

·         Ради послове на рецепцији;

·         Обавља послове организације скупова у угоститељству и туризму;

·         Израђује основне калкулације у вези са радом у туристичкој агенцији, на рецепцији и у организацији скупова.

        наставни план и програм

Hits: 11410