Угоститељски техничар

Category: Uncategorised Last Updated on Sunday, 15 March 2015 Published on Monday, 23 February 2015 Written by Super User

Током школовања на овом смеру акценат  је на стручним предметима чије је савладавање неопходно за рад у ресторанима па тако ученици током све четири године изучавају наставни предмет Услуживање са практичном наставом.

Школовање је четворогодишње и по завршеној четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање угоститељског техничара. Полагање матуре је организовано тако да ученици полажу матурски испит из Српског језика и књижевности и Услуживања са практичном наставом као обавезних предмета и једног изборног предмета (према Правилнику о полагањи матурског испита). По положеној матури, ученици могу наставити своје образовање на високим школама и факултетима.

 

 Поред теоријске наставе и часова вежби у школи, ученици се упућују и на практичну наставу у врњачке ресторане и хотеле.

     - Радне компетенције угоститељско техничара

    - Обавља припреме и завршне радове у угоститељству

        -  Врши пријем, прихват и смештај гостију у угоститељском објекту;

        - Услужује госте пићем, напицима, храном и посластицама;

     - Води административно-књиговодствене послове у угоститељском привредном друштву.

     наставни план и програм

Hits: 8317