Кувар

Category: Uncategorised Last Updated on Sunday, 15 March 2015 Published on Monday, 23 February 2015 Written by Super User

СТАНДАРД  КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КУВАР

Назив квалификације:  Кувар
Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам
Ниво квалификације: III
Трајање образовања: три године
Сврха квалификације: Припрема, сервира и декорише оброке.
Стручне компетенције:

        -  Организовање сопственог рада и радног места

        -   Пријем, обрада и складиштење намирница

        -  Припрема јела за издавање

        -  Издавање поруџбине

        - Вођење евиденција

 

Циљеви стручног образовања

        Циљ стручног образовања за образовни профил кувар  је оспособљавање ученика за припрему, сервирање и декорисање оброка.

             Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности запослења, усмерава ученике да се оспособљавају  за:

      -    примену теоријских знања у практичном контексту;

      -    ефикасан рад у тиму;

      -    преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;

      -    благовремено реаговање на промене у радној средини;

      -    препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;

           -     примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;

      -     примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја;

      -     употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

     наставни план и програм

Hits: 7848