Конобар

Category: Uncategorised Last Updated on Sunday, 15 March 2015 Published on Monday, 23 February 2015 Written by Super User

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈА  ЗА ОБРАЗОВНИ  ПРОФИЛ  КОНОБАР

 

Назив квалификације:  Конобар

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

Ниво квалификације: III

Трајање образовања: три године

Сврха квалификације: услуживање госта храном и пићем.

Стручне компетенције:

Одржавање хигијене и здравствено-безбедносних услова

Обављање припремних и завршних радова спровођењем ресторанске процедуре

Пријем госта и поруџбине-Услуживање госта пићем

Услуживање госта храном

Извршавање административних послова

 

Циљеви стручног образовања

   Циљ стручног образовања за образовни профил конобар је оспособљавање ученика за услуживање госта храном и пићем.

   Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности запослења, усмерава ученике да се оспособљавају  за:

 

         -   примену теоријских знања у практичном контексту;

        -   ефикасан рад у тиму;

     - преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;

        -  благовремено реаговање на промене у радној средини;

        -   препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;

        -   примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;

        -   примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја;

    - употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

     
наставни план и програм

Hits: 6502