Посластичар

Category: Uncategorised Last Updated on Sunday, 15 March 2015 Published on Monday, 23 February 2015 Written by Super User

СТАНДАРД  КВАЛИФИКАЦИЈА  ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА ПОСЛАСТИЧАР

Назив квалификације:  Посластичар
Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам
Ниво квалификације: III
Трајање образовања: три године
Сврха квалификације: Припрема, декорисање и сервирање топлих, хладних и сувих посластица

Стручне компетенције:

      ·         Организовање сопственог рада и радног местa

      ·         Пријем, обрада, паковање и складиштење намирница и готових посластица

      ·         Припрема топлих, хладних и сувих посластица

      ·         Пријем и издавање поруџбине

      ·         Вођење евиденција

Циљеви стручног образовања

       Циљ стручног образовања за образовни профил посластичар  је оспособљавање ученика за припрему, декорисање и сервирање топлих, хладних и сувих посластица.          

         Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности запослења, усмерава ученике да се оспособљавају  за:

      -  примену теоријских знања у практичном контексту;

      -  ефикасан рад у тиму;

     -  преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;

-     - благовремено реаговање на промене у радној средини;препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;

-  примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја;

- употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

наставни план и програм

Hits: 7607