План оцењивања - друго полугодиште

Category: Uncategorised Last Updated on Thursday, 25 April 2019 Published on Wednesday, 20 March 2019 Written by Super User

ПРВА ГОДИНА

I1 - туристичко-хотелијерски техничар

I2 - кулинарски техничар

I3 - техничар штампе

I4 - техничар за заштиту животне средине

I5 - прехрамбени техничар

I6 - конобар/посластичар

I7 - пекар/месар 

 

ДРУГА ГОДИНА

 

II1 - туристички техничар

II2 - техничар за заштиту животне средине

II3 - кувар

II4 - техничар за графичку припрему

II5 - угоститељски техничар

II6 - пекар/месар

 

ТРЕЋА ГОДИНА

 

III1 - туристички техничар

III2 - кулинарски техничар

III3 - техничар за заштиту животне средине

III4 - техничар графичке дораде

III5 - прехрамбени техничар

III6 - конобар/посластичар

III7 -произвођач прехрамбених производа

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА

 

IV1 - туристички техничар

IV2 - техничар за заштиту животне средине

IV3 - техничар за графичку припрему

IV4 - прехрамбени техничар

 

 

 

Hits: 2118