Обавештавамо родитеље и ученике да ће упис у школи за школску 2021-2022. годину бити спроведен у школи 12.7.2021. и 13.7.2021. у времену од 8:00 до 15:00 часова.

Такође, подсећамо да постоји могућност и уписа преко портала "Моја школа".

 

Кандидати који су распоређени у Прехрамбено угоститељску школу, односно образовни профил, упис могу да обаве на следећи начин:


1)  он-лaјн коришћењем информационог система , када се документа потребна за упис достављају школи директно из базе, у складу са прописима о заштити података о личности

или

2) непосредно у школи, када подносе следећа документа:

1. пријаву за упис,
2. уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи,

3. уверење о испуњавању здравствених услова, ако су они прописани за образовни профил за који конкуришу

4. род.д

 

Добро дошли!