Међународни дан борбе против вршњачког насиља, обележава се сваке године, последње среде у фебруару.

 

Обележавање овог дана има за циљ промовисање толеранције, емпатије, поштовања различитости, развијања сарадње и оснаживање за ненасилно решавање конфликата. Поводом тога, у предшколским установама, основним и средњим школама и домовима ученика и у њиховим локалним заједницама, широм Србије, организоване су, током целе недеље превентивне активности на тему заштите од насиља и дискриминације.