Упис ученика у ПРВИ разред Прехрамбено угоститељске школе Чачак обавиће се у четвртак и петак 14. и 15. јула 2022. године у периоду од 800 до 1500 часова. Упис се може обавити на два начина:

  • Непосредно у школи – Стоје Тошића 23 у Чачку.

 ДОКУМЕНТА потребна за упис

  1. Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу
  2. Уверење о положеном завршном испиту
  3. Сведочанство о завршеној основној школи
  4. Лекарско уверење о испуњености здравствених услова за упис у средње школе
  5. Извод из матичне књиге рођених (није обавезно)
  6. Потписана сагласност родитеља за обраду података (добијате у школи приликом предаје докумената)
  •  Електронским путем после првог и другог уписног круга од 14.7. од 800 часова до 7. до 2400 часа. Ако се упис обавља електронским путем није потребно долазити у школу.

 Добро дошли!