ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА

Циљ пројекта је утврђивање утицаја који врше канализационе отпадне воде изливањем у реку Западну Мораву спровођењем хемијских и микробиолошких анализа воде и земљишта коришћењем СТЕМ мини лабораторије за теренска испитивања са посебним акцентом на практичну примену знања. Прочитајте више..