Матурски и завршни испити

Поштовани родитељи и ученици,

Сви приручници за полагање завршних и матурских испита ревидирани су  у складу са важећим законским прописима. Одређене измене су извршене у формулацији теоријских или практичних задатака а у циљу бољег разумевања од стране ученика.

Значајније измене су настале код Приручника за полагање завршног испита за образовне профиле Кувар и Посластичар. Измене се односе на следеће: Оквир оцењивања и Чек листе су адаптиране и измењен је формат задатака; задаци и прилози су допуњени и  усклађени са уџбеником.

 

 

Све детаљне информације и приручнике можете погледати на сајту ЗУОВ-а:

https://zuov.gov.rs/zavrsni-ispit-i-maturski-ispit-srednje-strucno/

 

директор школе,

мр Драгица Симовић