Напомињемо да ученици и родитељи у школи морају носити маске на лицу и поштовати  растојање од 2 метра.

Mолимо да детаљно прочитате

Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених.