Сви програми образовања и васпитања школе остварују се на српском језику и то на три

подручја рада:

I  Трговина, туризам и угоститељство

 Туристички техничар

Туристичко – хотелијерски техничар

Угоститељски техничар

Кулинарски техничар

Кувар

Конобар

Посластичар

 II   Хемија, неметали и графичарство

 Техничар за заштиту животне средине

Техничар штампе

Техничар графичке дораде

Техничар за графичку припрему

 III   Пољопривреда, производња и прерада хране

 

Прехрамбени техничар

Пекар

Месар