Трајање образовног профила:

ТРИ ГОДИНЕ

  

Ученик који заврши образовни профил МЕСАР стиче следеће радне компетенције:

  • Припрема за рад и спровођење хигијенских, заштитних и еколошких мера у месарској производњи
  •    Производња меса
  • Обрада меса
  • Прерада меса
  • Продаја меса и планирање и организовање послова у сопственој месари

Завршним испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за

образовни профил месар, стекао стручне компетенције прописане Стандардом квалификације.

Ученик који стекне диплому месара стиче знања у области технологије месарства (припрема и прерада производа од меса), оспособљен је за припремање и дозирање сировина (ручна припрема и додавање састојака, припрема меса и прерађевина од меса и управљање аутоматским уређајима.

Практична примена стеченог знања

Практична настава у првом разреду један дан (теорија и вежбе), у другом и трећем разреду два дана у недељи у кланицама, месарама и већим трговинским центрима.

Примењујете стечена знања и оспособљавате се за самосталан практичан рад

Радити! Где?

Месара

Трговина – продаја меса и производа од меса

Могућност отварања сопствене производње - месаре

Наставити школовање! Где­?

Више школе – пољопривредне, прехрамбене, технолошке, васпитачке...

Доквалификација – прехрамбени техничар

Пети степен – специјализација