Трајање образовног профила:

ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

Toком школовања на овом образовном профилу ученци се школују за рад у ресторанима, па је акценат на стручним предметима.

Током све четири године ученици слушају предмет Услиживање са практичмом наставом који се реализује кроз вежбе и блок наставу.

Вежбе се реализују у школском кабинету и угоститељским објектима.

У току школовања ученици изучавају два страна језика све четири године.

По завршетку четврте године и положеним стручним матурским испитом ученици стичу звање угоститељског техничара са следећим радним компетенцијама:

v  обавља птипремне и завршне радове у угоститељству

v  врши пријем,прихват и смештај гостију у угоститељском објекту

v  услужујегосте пићем,храном и посластицама

v  води административно –књиговодствене послове у угоститељскопривредном друштву

По завршетку школовања ученици стичу основу и могућност даљег школовања.