Трајање образовног профила:

 ТРИ ГОДИНЕ

Циљ стручног образовања за образовни профил конобар је оспособљавање ученика за услуживање госта храном и пићем. Од школске 2012/2013 године примењује се нови наставни план и програм за овај образовни профил,који предност у броју часова даје стручним предметима.Предмет Услуживање ученици слушају у све три године са великим бројем часова.Предмет се реализује кроз вежбе у школском кабинету и кроз практичну и блок наставу у угоститењским објектима.По завршетку трећег разреда и положеног завршног испита ученици стичу следеће радне компетенције:

v  -одржавање хигијене и здравствено-безбедносних услова

v  -обављање припремних и завршних радова спровођењем ресторанске процедуре

v  -пријем госта и поруџбине

v  -услуживање госта пићем

v  -услуживање госта храном

v  -извршавање административних послова

По завршетку школовања ученици стичу основу и могућност даљег школовања.